• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


CV Opleidingen: Atheneum B, 1975 HTS Werktuigbouwkunde, specialisatie bedrijfskunde, 1980 Pedagogiek MO-A en HBO Jeugdwelzijnswerk, 1986 Sociale Pedagogiek MO-B, 1e graads pedagogiek, sociologie,…

Persoonlijk

CV

Opleidingen:
Atheneum B, 1975
HTS Werktuigbouwkunde, specialisatie bedrijfskunde, 1980
Pedagogiek MO-A en HBO Jeugdwelzijnswerk, 1986
Sociale Pedagogiek MO-B, 1e graads pedagogiek, sociologie, counseling, 1989
Gestalt psychotherapy Master of Science NSG i.s.m. Middlesex University, 2004
European Certificate of Psychotherapy, 2011

Cursussen:
Training for trainers: experiential learning in training, Youth for Europe, Liechtenstein, 1985
Diverse cursussen op het gebied van management, 1985 - 1995
Opleiding Intercultureel management, 1997.
Gebruik social media, 2011.
EMDR opleiding 2013

Werkervaring
Mei 2014: Praktijkondersteuner GGZ van vier huisartsenpraktijken in Warnsveld (8 u/w)

2006-maart 2013 Directeur/bestuurder stichting Fidessa Welzijn (24 u/w)
De stichting is een brede welzijnsinstelling: sociaal cultureel en jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen, buurthuizen en poppodium, ouderenwerk, integratie activiteiten, sociale activering, buurtopbouwwerk, vrijwilligerswerkondersteuning, vluchtelingenwerk. Raad van Toezicht model, 50 medewerkers en 600 vrijwilligers.

Van 2003 tot 2006 Directeur Stichting Welzijn Wisch.
Een nieuwe stichting waarin 6 kleine stichtingen samengevoegd werden tot een nieuwe organisatie.

1996 tot 2006 Directeur Stichting Sluseborch
Groei van de instelling door het welzijnswerk meer op de kaart te zetten, professionalisering,door projecten met externe financiering en door overname van kleine stichtingen die deelwerkzaamheden uitvoerden. Werkzaamheden in gemeenten Gendringen, Wisch en Dinxperlo.

Projecten:
Vernieuwende projecten gerealiseerd, waarvoor projectsubsidies te verkrijgen zijn van landelijke fondsen, ministerie, provincie. O.a. het opzetten van Kulturhus met basisschool, kinderopvang, JGZ en sport en andere buurtaccommodaties. En verder projecten op het gebied van activering, jongerenwerk, inburgering, emancipatie, buurtwerk, enzovoort.

Werkgeverschap:
Via branchevereniging mede bepalen CAO- welzijnswerk. Kennis van arbeidsrecht en arbozorg.

Netwerkcontacten:
Overheden gemeentelijk, regionaal en provinciaal. Woningcorporaties, zorg, kinderopvang en onderwijs. Directies grotere bedrijven in de Achterhoek. Contacten pers en regionale TV onderhouden. Bekend met social media twitter, facebook, LinkedIn.

1994-1996 Directeur provinciale steunfunctie De Stuke, Friesland (jeugd- en jongerenwerk).
Omschakeling naar projectmatig werken en budgetfinanciering. Fusie met twee andere provinciale steunfunctie-instellingen. In 1996 was de nieuwe instelling Partoer een feit.

1990-1994 Consulent jeugd- en jongerenwerk provinciale steunfunctie De Stuke, Friesland.
Kadervorming, advisering gemeentes over jeugdbeleid.

1985-1990 Trainingsfunctionaris steunpunt Scouting Noord Nederland.
Kadervorming voor 1500 vrijwilligers in het gebied. Advisering stichtingen, bemiddeling bij conflicten en knelpunten.

1980-1981 Groepsleider in kindertehuis Kinderzorg Drenthe (Meppel)
Begeleiden woongroepen van kinderen en jongeren.


In eigen beheer

Sinds 2003: Psychotherapie en coaching praktijk
Deeltijd praktijk aan huis, individuele en relatie therapie en EMDR. Ondersteuning huisartsen praktijken in Warnsveld rond psychische problematiek, 8 u p.w. vanaf 2014. Projectontwikkeling laaggeletterdheid voor bibliotheken en verstandelijk gehandicapten organisaties. Incidenteel verzorgen workshops en trainingen zoals binnen opleiding voor Wajong-Jobcoaches. Workshops en lezingen op congressen in Spa, Athene, Madrid, Marrakech. Pilotproject beroepsvereniging met Quality in Therapy, KU Leuven 2013.

1991-2003 Trainings- en adviesbureau PTB. (eenmanszaak)
Verzorging beleidsadviezen in de non-profitsector. Trainingen verzorgen voor medewerkers en management op gebied van effectieve interactie, managementvaardigheden, etc. Opdrachtgevers o.a. gemeenten in Friesland, arbeidsbureau Wageningen, Humanitas Nederland, Scouting Nederland, stichtingen, uitgever leesmethode.
Training Omgaan met agressieve cliënten voor Stadsbank Oost Nederland.

v.a. 1982 Free lance trainer, later opleider van trainers voor persoonlijke effectiviteit trainingen voor managers en begeleiders.


Maatschappelijke functies
 Penningmeester stichting M8erhoek, samenwerking van bedrijven in de Achterhoek om maatschappelijk ondernemen vorm te geven door diensten en activiteiten v.a. 2010
 Voorzitter 2008-2014, nu bestuurslid beroepsvereniging NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie Gestalt Therapie en Theorie)
 Penningmeester bestuur EAGT (European Association Gestalt Therapy) v.a. 2013

• Penningmeester Nederlandse Stichting Gestalt (opleiding) te Amsterdam v.a. 2005-2009.
• Penningmeester vereniging Klein Theater Doetinchem, 2001 - 2009
• Secretaris vereniging van welzijnsinstellingen Welzijn Versterkt Achterhoek 2002-2007.
• Voorzitter provinciaal steunpunt Jongerenwerk stichting Scouting Gelderland. Periode van bestuurlijke omvorming van districtenstelsel naar raad van toezicht. 1999-2001.
• Rijksgecommitteerde Sociaal Cultureel Werk opleiding Rijn IJssel College, 1997-2001.
• Penningmeester Stichting Welzijn Meppel 1992-1996.
• Voorzitter stichting Scouting Meppel (beheer clubhuis) 1984-1993.

Publicaties
• Praktijkboek Gestalt (hoofdstuk Verliesverwerking), de Tijdstroom, 2009
• Brochures Groepsbegeleiding, Mentorbegeleiding, Intimiteiten in jeugd en jongerenwerk
• Artikelen in Voorgrond (gestalttijdschrift) en in EAGT Newsletter

Lees meer

Video

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op Apeldoorn.works

Werkervaring

1-4-1996 tot 1-4-2013
Directeur bestuurder welzijns organisatie in Achterhoek. 60 mdw.

01-01-1991 tot nu
Eigen bedrijf voor training, therapie en consultancy

01-04-2014 tot nu
Praktijk Ondersteuner Huisartsen op gebied van GGZ (1 dag p.w.)

Werkervaring

1-4-1996 tot 1-4-2013
Directeur bestuurder welzijns organisatie in Achterhoek. 60 mdw.

01-01-1991 tot nu
Eigen bedrijf voor training, therapie en consultancy

01-04-2014 tot nu
Praktijk Ondersteuner Huisartsen op gebied van GGZ (1 dag p.w.)

Lees meer

Opleiding

01-08-1981 tot 01-07-1989
Pedagogiek MO - A, daarna Sociale pedagogiek en counseling MO-B, 1e graads docent en counseling opleiding

01-08-2000 tot 01-07-2005
Gestalt psychotherapie opleiding, tot slot na voldoende ervaringsjaren European Certificate for Psychotherapy. Vervolgens EMDR - opleiding.

Opleiding

01-08-1981 tot 01-07-1989
Pedagogiek MO - A, daarna Sociale pedagogiek en counseling MO-B, 1e graads docent en counseling opleiding

01-08-2000 tot 01-07-2005
Gestalt psychotherapie opleiding, tot slot na voldoende ervaringsjaren European Certificate for Psychotherapy. Vervolgens EMDR - opleiding.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jack van Liesdonk te bekijken