• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een resultaatgerichte verbinder die naast zijn analytische helicopterview altijd voldoende aansluiting zoekt met en zichtbaar zal zijn bij de teams, interne organisatie en collega’s in het…

Persoonlijk

Ik ben een resultaatgerichte verbinder die naast zijn analytische helicopterview altijd voldoende aansluiting zoekt met en zichtbaar zal zijn bij de teams, interne organisatie en collega’s in het veld. Als een boegbeeld zal ik commerciële scherpte bewaken en tevens efficiënte en effectieve operationele processen realiseren. Doordat mijn sterke punten onder andere zowel klantgerichtheid als gericht op kwaliteit en coachend zijn, ben ik de ideale kandidaat voor een uitdagende managementfunctie bij een organisatie die wil groeien.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
D.E. (Duncan) den Boer 29-03-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 29-03-2019 heeft D.E. (Duncan) den Boer de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van D.E. (Duncan) den Boer. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van D.E. (Duncan) den Boer gegenereerd op 29-03-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 29-03-2019 heeft D.E. (Duncan) den Boer de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Gedecideerd
Overredend
Actief
Onbuigzaam
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van D.E. (Duncan) den Boer gegenereerd op 29-03-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Gedecideerd
Overredend
Actief
Onbuigzaam

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Gedecideerd Je bent bereid en in staat om samen met anderen problemen aan te pakken en op te lossen.Je bent in staat om jezelf te schikken en aan te passen aan het team. Het werk mag best snel gebeuren maar moet ook goed gedaan worden. Samen werken aan een doel. Daar sta je voor.
Overredend Je altijd positieve kijk op zaken maakt je iemand die mensen voor zich weet te winnen. Je bent het liefst samen met andere mensen, je bent door je enthousiasme met veel dingen tegelijk bezig maar kan daardoor chaotisch overkomen.
Actief Je bent een actief persoon. Veranderen is voor jou geen probleem zolang ze maar verantwoord worden doorgevoerd. Liefst op een manier dat iedereen daar vrede mee heeft. Afwisseling in het werk vind je prettig. Altijd dezelfde routines is niks. Als je het nodig vindt laat je op een nette manier van je horen.
Onbuigzaam Je improviseert graag om de juiste oplossing te vinden. Daarmee neem je wel risico’s. Je ziet wel waar het schip strandt, als dat echter gebeurt zit jij daar niet mee. Je weet dan in ieder geval hoe het niet moet. Het komt allemaal wat ongeorganiseerd over.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

2017 – nu Abeos (voorheen AB Oost) Regiomanager
Profit & lost verantwoordelijk voor het realiseren van groei in de regio Noordoost Nederland en voor de continuïteit van de industrie en agrarische units;
Aansturen van en HR-verantwoordelijk voor vijf teams flexconsultants op drie locaties;
Realiseren van efficiënte en effectieve interne HR- en operationele processen;
Optimaliseren van de commerciële (uitzend-, payroll en detacherings-) organisatie;
Verantwoordelijk voor het in Noordoost Nederland op de kaart zetten van onze flexibele vakkrachten in met name de agrarische sector, de groensector, de weg en waterbouwsector en de foodsector;
Facilitator werk-leertrajecten (BBL) voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of die omgeschoold willen worden;
Opzetten van samenwerking met strategische partners, onderwijsinstellingen en klanten.

2016 – 2017 Tempo-Team Salesmanager
Landelijk verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van oa de Tempo-Team diensten uitzenden, detachering, payroll, consultancy en employability. Verantwoordelijk voor Tendertrajecten voor flexibel personeel bij MBO’s, HBO’s en Universiteiten.

2015 – 2016 Roler Accountmanager / Adviseur
Verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van de payroll dienstverlening, en tevens voor Europese Tendertrajecten bij PO, VO en MBO organisaties.

2014 - 2015 Xantes ICT Senior Accountmanager
Verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van identity- en access management met het XIMEx product voor netwerk en (cloud)applicaties).

2007 – 2014 Confina BV Manager Operations & Sr. Accountmanager
Manager Operations / Vestigingsmanager
Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (office, inkoop, facilitair en ICT) en HRM;
Het ontwikkelen, professionaliseren en optimaliseren van de interne organisatie.
Operationeel verantwoordelijk voor de aansturing van het team salarisadministrateurs en de uitvoering van de SLA's met onze klanten.

Senior Accountmanager
Verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van de diensten outsourcing, insourcing, consultancy en detachering) van ons administratiekantoor. Marketing, PR en sales op het gebied van personeels- en salarisadministratie met behulp van de SAAS ERP, Payroll en HR pakketten van Raet en financiële administratie met de pakketten van MUIS Software. Tevens verantwoordelijk voor het inschrijven op Europese tenders.


2006 – 2007 Centric Manager Operations Noord- en Oost Nederland
Samen met de Salesmanager en de Regiomanager sturing gevend binnen Centric Managed ICT Services in de regio Noord- en Oost Nederland;
Eindverantwoordelijk voor recruitment, interne processen, personeelstevredenheid, kennismanagement en vestigingsmanagement; teamleider van de Fieldmanagers;
Eindverantwoordelijk voor het beheer en inzet van 180 IT-Professionals;

2004 – 2005 Sensis Adjunct Directeur Onderwijs - Teamleider AOB
Hiërarchische, personele, financiële en functionele verantwoordelijkheid voor het resultaat en de inzet van het totale team ambulant onderwijskundig begeleiders;
Portefeuillehouder ICT en Marketing & PR binnen Sensis onderwijs;
Projectleider Reorganisatie en regionalisatie AOB; CvO; Handboek AOB;
Projectleider “Markt in Zicht” (traject van vercommercialisering AOB);
Lid stuurgroep Intranet Sensis (opzet intranet binnen heel Sensis).

2001 - 2003 PinkRoccade Human Resourcemanager - Fieldmanager
Verantwoordelijk voor gedetacheerde ICT professionals en relatiemanagement;
HR cyclus, carrièreplanning, coaching en loopbaanbegeleiding, W&S;
Het formuleren van het HRM beleid binnen het businessplan;
Lid Managementboard Kennisteams.


1999 - 2001 PinkRoccade Salesmanager, Inzetmanager
Salesmanagement networksolutions
Opzet afdeling Inzetmanagement

1995 - 1999 Eloutschool Leraar
Leraar bovenbouw, bovenbouwcoördinator, ICT-coördinator & Intern begeleider

Nevenfuncties / vrijwilligerswerk:

2014 – heden Vrijwilliger bij De Dierenbescherming

2011 – 2017 ECO-Oostermoer Bestuurssecretaris
Mede oprichter van de coöperatie ECO-Oostermoer met als doelstelling:
Projecten: (o.a.) Aanleg glasvezel in de buitengebieden en levering gas & elektra.

2014 – 2016 Voetbalvereniging Annen Coach C2

Werkervaring

2017 – nu Abeos (voorheen AB Oost) Regiomanager
Profit & lost verantwoordelijk voor het realiseren van groei in de regio Noordoost Nederland en voor de continuïteit van de industrie en agrarische units;
Aansturen van en HR-verantwoordelijk voor vijf teams flexconsultants op drie locaties;
Realiseren van efficiënte en effectieve interne HR- en operationele processen;
Optimaliseren van de commerciële (uitzend-, payroll en detacherings-) organisatie;
Verantwoordelijk voor het in Noordoost Nederland op de kaart zetten van onze flexibele vakkrachten in met name de agrarische sector, de groensector, de weg en waterbouwsector en de foodsector;
Facilitator werk-leertrajecten (BBL) voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of die omgeschoold willen worden;
Opzetten van samenwerking met strategische partners, onderwijsinstellingen en klanten.

2016 – 2017 Tempo-Team Salesmanager
Landelijk verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van oa de Tempo-Team diensten uitzenden, detachering, payroll, consultancy en employability. Verantwoordelijk voor Tendertrajecten voor flexibel personeel bij MBO’s, HBO’s en Universiteiten.

2015 – 2016 Roler Accountmanager / Adviseur
Verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van de payroll dienstverlening, en tevens voor Europese Tendertrajecten bij PO, VO en MBO organisaties.

2014 - 2015 Xantes ICT Senior Accountmanager
Verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van identity- en access management met het XIMEx product voor netwerk en (cloud)applicaties).

2007 – 2014 Confina BV Manager Operations & Sr. Accountmanager
Manager Operations / Vestigingsmanager
Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (office, inkoop, facilitair en ICT) en HRM;
Het ontwikkelen, professionaliseren en optimaliseren van de interne organisatie.
Operationeel verantwoordelijk voor de aansturing van het team salarisadministrateurs en de uitvoering van de SLA's met onze klanten.

Senior Accountmanager
Verantwoordelijk voor het in de onderwijsmarkt zetten van de diensten outsourcing, insourcing, consultancy en detachering) van ons administratiekantoor. Marketing, PR en sales op het gebied van personeels- en salarisadministratie met behulp van de SAAS ERP, Payroll en HR pakketten van Raet en financiële administratie met de pakketten van MUIS Software. Tevens verantwoordelijk voor het inschrijven op Europese tenders.


2006 – 2007 Centric Manager Operations Noord- en Oost Nederland
Samen met de Salesmanager en de Regiomanager sturing gevend binnen Centric Managed ICT Services in de regio Noord- en Oost Nederland;
Eindverantwoordelijk voor recruitment, interne processen, personeelstevredenheid, kennismanagement en vestigingsmanagement; teamleider van de Fieldmanagers;
Eindverantwoordelijk voor het beheer en inzet van 180 IT-Professionals;

2004 – 2005 Sensis Adjunct Directeur Onderwijs - Teamleider AOB
Hiërarchische, personele, financiële en functionele verantwoordelijkheid voor het resultaat en de inzet van het totale team ambulant onderwijskundig begeleiders;
Portefeuillehouder ICT en Marketing & PR binnen Sensis onderwijs;
Projectleider Reorganisatie en regionalisatie AOB; CvO; Handboek AOB;
Projectleider “Markt in Zicht” (traject van vercommercialisering AOB);
Lid stuurgroep Intranet Sensis (opzet intranet binnen heel Sensis).

2001 - 2003 PinkRoccade Human Resourcemanager - Fieldmanager
Verantwoordelijk voor gedetacheerde ICT professionals en relatiemanagement;
HR cyclus, carrièreplanning, coaching en loopbaanbegeleiding, W&S;
Het formuleren van het HRM beleid binnen het businessplan;
Lid Managementboard Kennisteams.


1999 - 2001 PinkRoccade Salesmanager, Inzetmanager
Salesmanagement networksolutions
Opzet afdeling Inzetmanagement

1995 - 1999 Eloutschool Leraar
Leraar bovenbouw, bovenbouwcoördinator, ICT-coördinator & Intern begeleider

Nevenfuncties / vrijwilligerswerk:

2014 – heden Vrijwilliger bij De Dierenbescherming

2011 – 2017 ECO-Oostermoer Bestuurssecretaris
Mede oprichter van de coöperatie ECO-Oostermoer met als doelstelling:
Projecten: (o.a.) Aanleg glasvezel in de buitengebieden en levering gas & elektra.

2014 – 2016 Voetbalvereniging Annen Coach C2

Lees meer

Opleiding

Nyenrode - HR Leiderschap
Haagse Hogeschool - Opleiding tot leraar
HR- en Salestrainingen, management development programs
Product- en dienstentrainingen
VIL-VCU

Opleiding

Nyenrode - HR Leiderschap
Haagse Hogeschool - Opleiding tot leraar
HR- en Salestrainingen, management development programs
Product- en dienstentrainingen
VIL-VCU

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Ik woon in Drenthe op een klein boerderijtje met honden, katten, paarden en een flinke lap grond. Mijn vrije tijd is dus redelijk gevuld met werkzaamheden in en rondom mijn boerderijtje!

Hobby's & interesses

Ik woon in Drenthe op een klein boerderijtje met honden, katten, paarden en een flinke lap grond. Mijn vrije tijd is dus redelijk gevuld met werkzaamheden in en rondom mijn boerderijtje!

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: Abeos
 • Functie: Regiomanager
 • Sector: Uitzendbureaus
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsdirecteur, Directeur (Algemeen), Directeur Operations, Regiomanager
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van D.E. (Duncan) den Boer te bekijken