Mantelzorg

Online cursus Mantelzorg

Werken als mantelzorger is mooi! Maar vind jij het ook zo lastig om toe te geven dat het best een grote opgave kan zijn? Logisch dat je dat lastig vindt, want de zorgrelatie is zo heel erg 'dichtbij'! Wat je kunt en wat je denkt dat je moet kunnen staat vaak voorop, maar niemand die aan jou vraagt of je het zelf ook echt wel zo wilt... Allemaal dingen die op een eerlijke, nuchtere en rustige manier aan de orde komen in deze online cursus.

Werken als mantelzorger is mooi! Maar.... vind jij het ook zo lastig om toe te geven dat het best een grote opgave kan zijn? Logisch dat je dat lastig vindt, want de zorgrelatie is zo heel erg 'dichtbij'! En relaties waarin aan één of beide kanten stress een rol speelt, liggen toch al zo gevoelig. Wat je kunt en wat je denkt dat je moet kunnen staat vaak voorop, maar niemand die aan jou vraagt of je het zelf ook echt wel zo wilt... Allemaal dingen die op een eerlijke, nuchtere en rustige manier aan de orde worden gesteld in deze online cursus.

In de online cursus 'Mantelzorg' krijg je deskundige uitleg over de mooie maar ook over de ingewikkelde kanten van het werken als mantelzorger. Je zult ontdekken dat jij niet de enige bent die het moeilijk vindt om de draaglast van jouw zorgtaak in een goede balans te houden met jouw eigen persoonlijke draagkracht. Heldere aanwijzingen kunnen je helpen om op een nuchtere manier de probleemaspecten van jouw bijzondere rol als mantelzorger te bekijken. En uiteindelijk kan deze online training jou helpen om die rol beter te kunnen realiseren.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Mantelzorg' duurt ongeveer 45 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 1 week.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor mantelzorgers en verder iedereen die direct dan wel indirect met mantelzorg te maken heeft. Als je deze online training doet in het kader van een (beroeps-)opleiding, dan werk je daarmee aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Etisch en integer handelen, Op behoeften en verwachting 'klant' richten, Omgaan met verandering en aanpassen, Met druk en tegenslag omgaan.

Lesmaterialen
De cursus 'Mantelzorg - Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft.' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Vragenlijst, Stress-Process Model (Pearlin), Handreiking probleemanalyse volgens Pearlin, Samenvatting.

Toetsing
De online cursus 'Mantelzorg - Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft.' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Tag: 50plus opleidingen